Aktuality

Náhled několika stránek finální verze metodiky (po předtiskové přípravě).

Článek o řešeném projektu v odborném periodiku: Martin Ernst, Luboš Novák, Jarmila Matoušková, Tomáš Libosvár a Tomáš Šikula: Genetická databanka vybraných druhů savců České republiky a její využití v myslivosti. Svět myslivosti sv. 16, č. 12/2015, s. 18-19. ISSN: 1212-8422.

Ve spolupráci s externím grafikem bylo vytvořeno nové logo projektu, které symbolizuje nutnost zachování migrační prostupnosti silnic pro umožnění toku genů.

V roce 2014 pokračoval odběr a analýzy biologických vzorků z volně žijících vybraných druhů živočichů především v zájmových oblastech, ale také v dalších lokalitách souvisejících s řešenou problematikou projektu.

V roce 2013 probíhal sběr vzorků pro genetické analýzy a ve vybraných oblastech byly provedeny doplňující průzkumy s vyhodnocením míry fragmentace a migračního významu.

Projekt byl představen na konferenci "ISESS, the International Symposium on Environmental Software System, 9 - 11. 10. 2013, Hotel Wende, Neusiedl am See, Austria" s akcentem na softwarové řešení.

Projekt byl prezentován na konferenci "87th Annual Meeting of the German Society of Mammalogy, 8. - 12. 9. 2013, Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic". Byly zde představeny výsledky za první rok řešení a nastíněn další postup projektu.