Aktuality

Na prezentaci byly představeny výsledky za první rok řešení a nastíněn další postup projektu.

Dne 17. 12. 2012 v 10 hodin proběhlo jednání s odbrnou veřejností v prostorách Ředitelství státního podniku Vojenských lesů a statků ČR. Cílem jednání bylo představení projektu odborné veřejnosti (zástupci dotčených orgánů státní správy, zástupce investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, vědečtí pracovníci) a prací provedených v prvním roce řešení....