Databáze genetických informací 

 • slouží k práci s popisnými a genetickými informacemi jednotlivých biologických vzorků.
 • přístup je možný pouze registrovaným uživatelům. Registraci lze provést na vstupní stránce databáze.
 • databáze je provozována na serverech metropolitní univerzitní sítě MENDELU, která je provozována na špičkových technologiích s vysokým výkonem, zabezpečením a automatizovaným zálohováním.
 • hlavní funkce databáze:
  • vložení dat (jednotlivě i hromadně dávkou) 
  • vyhledávání a filtrování dat podle zadaných parametrů
  • zobrazení polohy vzorku na mapě
  • seskupování vzorků do "zájmových populací" na základě vybraných parametrů filtru
  • sdílení dat mezi spolupracovníky a institucemi
  • export dat 

Detailní popis datábaze je obsahem publikace GeneDbase: Metodika tvorby genetické databáze.


Podmínky využití databáze

 • registrace do databáze je zdarma
 • využití databáze pro vědecké účely je zdarma, v případě publikace výsledku je však nutné uvést použití databáze GeneDbase v citaci zdrojů
 • komerční využití databáze - pro zpracování migračních studií - je zpoplatněno (2.000,- Kč na jednu migrační studii). Se subjektem využívající databázi pro zpracování migračních studií nebo jiné komerční účely je uzavírána smlouva o komerčním využití databáze. Těmito poplatky jsou pokryty náklady na provoz a údržbu databáze, popř. takto mohou být financovány úpravy databáze na základě požadavků uživatelů.
 • databáze umožňuje sdílení dat mezi uživateli a institucemi. Podmínky sdílení nejsou v databázi řešeny. Zúčastněné subjekty si mezi sebou musí stanovit za jakých podmínek budou data nasdílena (poplatek, spoluautorství apod.).