Pracovní workshop

19.12.2012

Dne 17. 12. 2012 v 10 hodin proběhlo jednání s odbrnou veřejností v prostorách Ředitelství státního podniku Vojenských lesů a statků ČR. Cílem jednání bylo představení projektu odborné veřejnosti (zástupci dotčených orgánů státní správy, zástupce investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, vědečtí pracovníci) a prací provedených v prvním roce řešení. Následná diskuse přinesla cenné připomínky a přispěla k upřesnění a doplnění dalšího postupu prací na projektu.