Program Structure

30.10.2017

Program je použit pro hodnocení genetického migračního potenciálu.

Program umožňuje za použití genetických markerů odvodit populační strukturu. Metoda, která tuto analýzu dovoluje, byla popsána autory Pritchard, Stephens a Donnelly (2000a) a dále byla rozšířena autory Falush, Stephens a Pritchard (2003, 2007). Použití tohoto programu umožňuje prokázání přítomnosti struktury populace, identifikaci různých genetických populací, přiřazení jedinců k těmto populacím, identifikaci migrantů a následných hybridů - tj. potomků obou navzájem hodnocených potomků. V omezené míře dokáže určit i směr a míru genového toku mezi populacemi.


Windows

Linux


MacOS X (Intel processor)


Odkaz na stránky autora programu: