Vývoj projektu v roce 2013

06.01.2014

V roce 2013 probíhal sběr vzorků pro genetické analýzy a ve vybraných oblastech byly provedeny doplňující průzkumy s vyhodnocením míry fragmentace a migračního významu. 

V laboratoři Mendelovy univerzity byly zahájeny DNA analýzy vzorků s cílem optimalizovat metodiky analýz mikrosatelitů. 

Byla vypracována projektová dokumentace databáze a spuštěny webové stránky projektu, které umožňují přístup do databáze z důvodu nutnosti dlouhodobého ladění a testovacího provozu.