Zoologické dny Brno 2013

13.02.2013

Na prezentaci byly představeny výsledky za první rok řešení a nastíněn další postup projektu.