Metodiky

GeneDBase: Metodika tvorby genetické databáze / Martin Ernst ... [aj.]. -- 1. vydání. -- Brno: HBH Projekt, 2016. ISBN 978-80-260-9267-4

Metodika slouží ke stanovení postupů pro sběr biologických vzorků a jejich mikrosatelitní analýzu jednotným způsobem. Její použití umožní vzájemné srovnání výsledků studií genetické variability populací od různých autorů a institucí. Získané informace jsou ukládány do databáze GeneDbase, která umožňuje přehledné a bezpečné uložení genetických informací, práci s nimi a jejich sdílení.

Metodika byla  certifikována Ministerstvem zemědělství č.j. 55445/2015-MZE ze dne 27. října 2015.                                                      

GeneDBase: Metodika pro zjištění Genetického migračního potenciálu / Tomáš Šikula ... [aj.]. Brno: HBH Projekt, 2016. ISBN 978-80-260-9268-1

Metodika slouží ke stanovení postupů pro hodnocení vlivu bariérového efektu dopravními stavbami na genetickou variabilitu populací vybraných druhů savců. Je koncipována tak, aby výsledky hodnocení genetického migračního potenciálu byly použitelné pro doplnění hodnocení migrační prostupnosti komunikací dle Technických podmínek Ministerstva dopravy č. 180 (Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy).

Metodika byla dne 2.12.2015 certifikována Ministerstvem životního prostředí, č.j. 83814/ENV/15 - 3757/630/15.