O projektu

GeneDBase je označení pro databázovou aplikaci, která představuje jeden z výstupů grantového projektu "TA02031259 - Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy". Jedná se o projekt výzkumu podporovaný Technologickou agenturou ČR (Program Alfa). 

Hlavním řešitelem je HBH Projekt spol. s r. o. (Mgr. Tomáš Šikula), spoluřešitelem je Mendelova univerzita v Brně (Ing. Martin Ernst, Ph.D.). Projekt byl řešen v období leden 2012 - prosinec 2015.


Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit a ověřit genetickou databázi, která přispěje k objektivnějšímu a komplexnějšímu hodnocení fragmentačního účinku dopravních staveb na populace živočichů.
Výstupy projektu